Voorkom datalek en hoge boetes

Voorkom datalek en hoge boetes

Wat is een datalek?

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gewijzigd. De meest besproken wijziging gaat over de invoering van de meldplicht bij datalekken.

Boetes tot enkele honderdduizenden euro’s?

Privacy en navolging van wetgevingen daaromtrent worden steeds belangrijker. Vaker dan ooit wordt in verschillende media aandacht gegeven aan de bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf 1 januari 2016 is de wet waarin de privacy van de persoonsgegevens is geregeld gewijzigd. En dat niet alleen. Er geldt een meldplicht in geval van een datalek en de boetebevoegdheden van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) worden aanzienlijk uitgebreid.

Deze boetes kunnen onder andere worden opgelegd als op onzorgvuldige wijze of zonder adequate beveiliging persoonsgegevens worden verwerkt. De bedragen die hieromtrent worden vermeld zijn niet gering. Enkele honderdduizenden euro’s!

Wat kan je doen?

In de Wbp is opgenomen dat persoonsgegevens door middel van organisatorische en technische maatregelen moeten worden beveiligd. Synlogic biedt een scala aan oplossingen. Hieronder staan een aantal zaken toegelicht:

  • Versleuteling van harde schijven van computersystemen. Bij verlies of diefstal van een laptop of computer staat de informatie versleuteld op de harde schijf. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de gegevens in te zien. Versleuteling van harde schijven is op bijna alle actuele Windows systemen mogelijk.
  • Een firewall die vergaande bescherming tegen ongewenste toegang tot jouw netwerk biedt. De firewall houdt niet alleen ongewenste gasten buiten, maar controleert in het verkeer van en naar het internet of zich geen verdachte zaken voordoen. De firewall wordt in een dienst aangeboden (24×7 Security Service) en is volledig beheerd. Bij defect wordt deze vervangen en zo kom je niet zonder een goede beveiliging te zitten.
  • Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) is een bundel oplossingen die helpen om datalekken te voorkomen en veiligheid te vergroten.
  • Mobiele apparaten worden beheerd en beschermd. Remote Wipe zorgt ervoor dat bij verlies of diefstal alle zakelijke data van het verloren apparaat wordt verwijderd.
  • Door middel van Multi-Factor Authenticatie is het mogelijk om een extra bescherming tegen inbreuk aan te brengen.
  • Versleuteling van o.a. bestanden en e-mail zodat alleen de juiste mensen hier toegang tot hebben.
  • Single Sign-on Portaal voor webapplicaties met vertrouwde inloggegevens van jouw bedrijf. Hierdoor wordt efficiënt werken nog makkelijker.
  • Self Service Portaal voor onder andere het aanpassen van wachtwoorden en toegang geven van gebruikers tot webapplicaties. Hierdoor bespaar je op de IT beheerskosten.
  • 24×7 Beheer zorgt dat de computer systemen voorzien zijn van goedwerkende antivirus oplossingen en dat de software op de systemen up-to-date is. De kans op inbraak of besmetting met een virus wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Daarnaast monitoren wij de werking van de systemen en kunnen we op afstand inspringen als zich problemen voordoen.

Hoe kom ik aan meer informatie?

Meer informatie over Wbp is terug te vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Hier staan de volgene documenten:

Op onze website staan verschillende diensten omschreven die jou helpen om datalek te voorkomen. Uiteraard staan we je ook graag persoonlijk te woord.