Nieuw akkoord afspraken trans-Atlantische datastromen

Nieuw akkoord afspraken trans-Atlantische datastromen

Safe Harbor is niet meer, nieuw akkoord gesloten

Ten aanzien van de opslag van persoonsgegevens gelden binnen de Europese Unie strenge regels. Middels de Safe Harbor overeenkomst zijn afspraken gemaakt waardoor Europese organisaties worden toegestaan om persoonsgegevens op te slaan in de VS en bij Amerikaanse bedrijven. De Amerikaanse bedrijven verplichtte zich door de Safe Harbor overeenkomst te handelen conform de strenge regels die in de EU gelden.

Deze al 15-jarige overeenkomst is sinds april 2014 onder druk komen te staan toen het Europees Parlement de overeenkomst opgeschorte. Vanaf 6 oktober 2015 heeft het Europees Hof de gehele Safe Harbor overeenkomst onrechtmatig verklaard. Er is toen een overgangsperiode ingegaan die de ruimte bood om tot een oplossing te komen. Strikt genomen zou het namelijk zo zijn dat vanaf 6 oktober 2015 geen persoonsgegevens meer mogen worden opgeslagen bij een Amerikaanse organisatie. Dus ook niet bij Microsoft.

De Chief Legal Officer van Microsoft (Brad Smith) stelt “Privacy really is a fundamental human right”. Daarvoor heeft Microsoft verschillende technische en juridische maatregelen getroffen. Maar ook Microsoft heeft zich te houden aan wetten en regelgevingen.

Op 2 februari 2016 is een akkoord gesloten tussen EU commissie en VS over een vervangend afsprakenpakket betreffende trans-Atlantische datastromen. Zie de website van de Europese Commissie. Concreet betekent dit dat nu de juristen weer aan de slag gaan om de stukken te beoordelen. Sancties van Europese privacy ‘waakhonden’ op korte termijn – omtrent de opslag van persoonsgegevens bij Amerikaanse bedrijven – lijken hiermee van de baan.

Alternatief, Duitsland

Vanaf 2de helft 2016 gaat Microsoft clouddiensten als Azure, Office 365 en CRM Online aanbieden via een ‘Data Trustee’ in Duitsland, Deutsche Telecom. De datacenters komen te staan in Duitsland en zijn onder beheer van Deutsche Telecom, een Duitse organisatie. Hierdoor vallen ze onder bescherming van de Duitse en Europese privacy wetgevingen. Dit is een alternatief voor bedrijven die niet kunnen afwachten wat de nieuwe afspraken in de praktijk gaan doen en/of al snel willen overschakelen naar clouddiensten van Microsoft.

Synlogic logo

Branderweg 1H
8042 PD Zwolle

Telefoon: 038 454 2260

E-mail: info@synlogic.nl
E-mail: helpdesk@synlogic.nl

KVK:  55029175
BTW: NL851536402B01

Algemene voorwaarden

Volg ons op
social media

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
© Copyright 2020 Synlogic BV