De impact van het coronavirus op onze dienstverlening

Gemeente Arnhem AVG dwangsom afvalpas2

In Nederland werden vanaf donderdag 12 maart 2020 de eerste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht. We informeren u graag over de maatregelen die wij treffen en de verwachte impact op onze dienstverlening.

 

Dienstverlening

Onze collega’s werken uit voorzorg vanuit huis. De servicedesk heeft op kantoor een minimale bezetting. Om de gezondheid van onze collega’s zoveel mogelijk te borgen vragen wij u om niet zonder vooraf overleg ons kantoor te bezoeken.

We doen er alles aan om de dienstverlening aan onze klanten zo goed mogelijk te waarborgen. Maar ook wij hebben te maken met de impact van de maatregelen die het gehele bedrijfsleven treft. Om zicht en grip te houden op de kwaliteit van onze dienstverlening monitoren we onder andere:

 • De beschikbaarheid van medewerkers en bezettingsgraad van onze servicedesk.
 • De algemene voortgang en snelheid van het oplossen van hulpvragen.
 • Ingevulde enquêtes van klanten inzake onze dienstverlening.

Mocht u desondanks tegen problemen aanlopen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn er gewoon voor u.

 

Leveringen van goederen

De levering van goederen staat momenteel onder druk. De vraag naar laptops is explosief gestegen nu mensen wordt geadviseerd om thuis te werken. Maar ook het inreisverbod in de Verenigde Staten zal naar verwachting een negatieve impact hebben. Hierdoor kunnen we afgegeven levertermijnen en prijzen momenteel helaas niet garanderen. We zullen u zo goed mogelijk informeren over de levertijd en eventuele afwijkende prijzen.

 

Overige maatregelen en aandachtspunten

Te allen tijde volgen we de richtlijnen die het RIVM opstelt. Om een aantal zaken praktisch te maken treffen we de volgende maatregelen (in aanvulling op de richtlijnen van het RIVM). Het is in het belang van de gezondheid van ons allen dat onze collega’s deze richtlijnen opvolgen.

 • Bezoeken van locaties waar mensen samenkomen, en welke niet primair noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, worden verboden.
 • Voor alle collega’s geldt dat leveringen en werkzaamheden bij klanten op locatie enkel worden uitgevoerd als:
  • Ze zelf geen klachten hebben. Hoesten, verkouden, koorts, keelpijn overige griepverschijnselen.
  • Vooraf overleg met klanten is geweest of bezoek aan hun kantoor mogelijk en/of wenselijk is.
 • (Project)werkzaamheden voor klanten voeren we zoveel mogelijk op afstand uit. Hierdoor vermijden we het risico op overdracht van het virus.
 • Indien mogelijk laten we goederen op locatie van de klant afleveren. Hierdoor vermijden we de contacten met bezorgdiensten.
 • Alle live workshops op ons kantoor worden tot 1 januari 2021 opgeschort.
 • We ontvangen zo min mogelijk, zelfs liever geen, bezoek op kantoor. We zetten alternatieve methoden om overleg te hebben via bijvoorbeeld Microsoft Teams.

 

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze informatiedeling vragen hebben? Of heeft andere vragen inzake het coronavirus en de dienstverlening Synlogic? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag aan antwoorden.

Synlogic BV

Marthijn van den Heuvel
Directeur

 

Synlogic logo

Branderweg 1H
8042 PD Zwolle

Telefoon: 038 454 2260

E-mail: info@synlogic.nl
E-mail: helpdesk@synlogic.nl

KVK:  55029175
BTW: NL851536402B01

Algemene voorwaarden

Volg ons op
social media

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
© Copyright 2020 Synlogic BV