Uitreiking ISO en NEN certificaat

Synlogic's certificeringen voor informatiebeveiliging


Synlogic ziet zichzelf als een goed en vakkundig bedrijf dat snel en adequaat inspeelt op de wensen van opdrachtgevers. Het tevredenstellen van opdrachtgevers blijft van uiterste belang. Kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid, informatiebeveiliging staan hoog in het vaandel. Om deze reden hebben wij de ISO 27001:2017 en NEN 7510 certificering behaald.


ISO 27001 is een ISO-standaard voor informatiebeveiliging. En NEN 7510 is de Nederlandse norm voor certificering van de informatiebeveiliging in de zorgsector waaronder een deel van onze opdrachtgevers vallen. Het is voor ons dan ook een logische stap om deze certiferingen te behalen en past bij een professionele organisatie.

Synlogic ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd

Meer dan alleen een stukje papier

Om haar dienstverlening volgens de normen te certificeren, heeft Synlogic een uitgebreid, maar voorspoedig traject doorlopen. “Door onze ervaring en in onze werkzaamheden handelen wij al jaren volgens de gestelde normen. Het informatiebeveiligingsbeleid zat alleen in ons hoofd en stond niet op papier. Door samen met Vos Advies ons beleid uit te werken en medewerkers uitgebreid te interviewen konden we dit laten toetsen aan de normeringen van ISO en NEN. Dat biedt ons een stevig fundament wat we kunnen koppelen aan onze dienstverlening”, aldus Operationeel Manager Hindrik Jonker.

Synlogic’s directeur Marthijn van den Heuvel vult hem aan: “Tegelijkertijd hebben we de kans gegrepen om onze interne processen nog verder te professionaliseren. Want de ISO en NEN-richtlijnen zijn voor ons meer dan alleen een stempel op een stukje papier”.

Directiestatement

In de uitvoering van het beleid heeft iedereen binnen Synlogic een gelijkwaardige en even belangrijke rol. Beleid kan alleen succesvol zijn, wanneer iedereen het beleid uitdraagt, hier actief aan bijdraagt en dit een integraal onderdeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering.

ISO 27001:2017


ISO 27001:2017 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001:2017 certificering laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Met ingang van de Algemene verordening persoonsgegevens (ofwel GDPR) in Europa worden de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt.

Als organisatie betekent dit dat u uw managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde dient te hebben. Een datalek van persoonsgegevens heeft niet alleen sterke financiële gevolgen, ook uw reputatie kan hierdoor worden aangetast. In ISO 27001:2017 zijn eisen aan informatiebeveiliging vastgelegd.

NEN 7510 logo


De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm specifiek voor de informatiebeveiliging van de zorgsector.

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. De NEN 7510 biedt daarmee een integraal kader voor informatiebeveiliging, toegespitst op de Nederlandse situatie.

Foto's van de uitreiking

Synlogic logo

Branderweg 1H
8042 PD Zwolle

Telefoon: 038 454 2260

E-mail: info@synlogic.nl
E-mail: helpdesk@synlogic.nl

KVK:  55029175
BTW: NL851536402B01

Algemene voorwaarden

Volg ons op
social media

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
© Copyright 2020 Synlogic BV